• 56 648 99 69
  • 515 420 447
Menu

Ankieta Wodociągowcy o Wodomierzach

 

W roku 1936 redakcja "Pomiar" Wiadomości Polskiej Fabryki Wodomierzy i Gazomierzy zwróciła się do kilku przedstawicieli zakładów wodociągowych w sprawie wyrażenia ich poglądów na temat stosowanych w ich konkretnych przedsiębiorstwach wodomierzy.

Na podstawie otrzymanych odpowiedzi stwierdzono potrzebę stworzenia przepisów prawnych, które regulowałyby szeroko rozumianą gospodarkę wodomierzową.

 

Odpowiedzi dotyczyły różnych dziedzin a niektóre problemy minionego wieku pozostały aktualne do dziś.

 

Dzisiaj po blisko 80 latach chcemy przeprowadzić kolejne takie badanie, dokonać bilansu i podsumowania historii gospodarki wodomierzowej w Polsce.

Pragniemy zwrócić się do Zakładów Wodociągowych  z pięcioma pytaniami i wspólnie spojrzeć na aktualne problemy jakie stoją przed nimi.

 

 

 

Cytat.:

„Redakcja naszego kwartalnika zwróciła się do kilku osób z prośbą o wyrażenie poglądów w sprawie stosowania wodomierzy w wodociągach. W szczególności chodziło tutaj o ustalenie zdania wybitnych praktyków na czułość wodomierzy, normy dokładności, konstrukcje liczydła, wreszcie normy wbudowania.”(Pomiar, str.1, nr 5, 1936r.)

W 1936 roku pytania dotyczyły następujących zagadnień

1.Rodzaje wodomierzy - sucho czy mokrobieżne

2.Liczydło przeskakujące rolkowe czy wskazówkowe

3.Sprawy normalizacji

4.Zakres tarczy liczydłowej

5.Normy dokładności

Przez najbliższe dwa lata zwrócimy się kilkudziesięciu instytucji z prośbą o współpracę i pomoc w przeprowadzeniu tejże ankiety. Mamy nadzieję uzyskać pięć odpowiedzi na postawione pytania oraz przeprowadzić techniczne badanie wodomierzy po okresie eksploatacji z różnych części Polski.

Pierwszą informację o Ankiecie zamierzamy opublikować i udostępnić podczas XXIII Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji w maju 2015r. w Bydgoszczy. Pierwsze wyniki będą publikowane w kolejnych numerach naszego czasopisma. Aktualne wiadomości o Ankiecie będą pojawiały się na stronach internetowych naszych Partnerów.

 


 

Wodociągowcy o Wodomierzach - pytania

Pytania, które zadamy firmom i instytucjom z branży gospodarki wodomierzowej w Polsce będą dotyczyły szeroko rozumianej gospodarki wodomierzowej.

1) Jakie rodzaje wodomierzy stosujecie na przyłączach: wirnikowe suchobieżne lub mokrobieżne, jedno czy wielo strumieniowe, objętościowe czy inne?

2) Jeśli korzystacie ze zdalnych systemów odczytu (radiowych, przewodowych, GSM), jaki jest ich udział procentowy w zamontowanych urządzeniach?

3) Dokonując doboru wodomierza kierujecie się przepisami MID-owskimi, a może korzystacie ze starych norm i klas dokładności (A,B,C)? Jak waszym zdaniem przepisy MID-owskie wpłynęly na kwestię doboru urządzeń: ułatwiły lub utrudniły?

4) Czy dokonujecie sprawdzenia metrologii liczników po 5 latach eksploatacji oraz dokonujecie ich wtórnej legalizacji i czy wymieniacie je na nowe urządzenia?

5) Z jakimi problemami spotykacie się najczęściej podczas eksploatacji wodomierzy?


Zachęta do współpracy

Zwracamy się do wszystkich firm wodociągowych, fabryk i Spółdzielni – Jeśli dysponujecie wodomierzami, i chcielibyście wiedzieć jaki jest stan tego urządzenia i czy jego dokładność mieści się w granicach dopuszczalnych błędów po okresie eksploatacji – napiszcie do nas!

Jeśli chcesz wziąć udział w badaniu i chcesz aby Twoja wypowiedź zapisała się w historii gospodarki wodomierzowej – napisz do nas.

Wszyscy partnerzy będą opublikowani na naszej stronie internetowej Wydawnictwa, oraz w kolejnych numerach naszego czasopisma.

Pierwszym partnerem naszej akcji Wodociągowcy o Wodomierzach została Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy FILA. W ramach Ankiety będą przeprowadzać nieodpłatnie badanie jakości wodomierzy po okresie eksploatacji w Polsce.

logo-fila-z%2Belipsa.jpg

Patronat medialny objął portal wodkaneko.pl budownictwo.orgbudowa.org

wodkaneko.jpg
budownictwo.png
budowa_zrodlo.png

Nasze działania są wspierane przez Polski Ślad polskislad.pl oraz Agape.

polskislad.png

agape.jpg

Partnerzy medialni: