• 56 648 99 69
  • 515 420 447
Menu

Czasopismo POMIAR SERWIS sp.z o.o.

Wiadomości Polskiego Wydawnictwa Branży Opomiarowania Mediów

 

Odchodzimy od nowoczesnego stylu, rozbudowanych nagłówków, kolorowych obrazków, reklam,
by wiernie oddać to, co jest istotne w branży Opomiarowania Mediów.

 


 

Pierwszy numer czasopisma POMIAR SERWIS SP. Z O.O. Wiadomości Polskiego Wydawnictwa Branży Opomiarowania Mediów przedstawiliśmy na targach Wodno Kanalizacyjnych w Bydgoszczy w 2015 roku - najwiekszej tego typu imprezie w Polsce. Na naszym targowym stoisku oraz podczas prelekcji w sali wykładowej można było otrzymać czasopismo, w którym znalazły się obok siebie artykuły współczesne i z minionego wieku.

PomiarSerwisWODKAN2015-25.JPG


 

Przeróżne luźne wariacje związane z czasopismem POMIAR
opracowane na podstawie przedwojennych reklam

 

 


 

Egzemplarze w formie papierowej rozeszły się jak ...ciepłe bułeczki.
Aktualnie nie planujemy ponownie drukować pierwszego numeru.

Istnieje możliwość pobrania naszego Czasopisma online.

W tym celu prosimy o kontakt  wydawnictwo(a)wydawnictwopomiarserwis.pl

.

 


 

Przedwojenne czasopismo POMIAR zainspirowało nas do rozpoczęcia

Ankiety Wodociągowcy o Wodomierzach

 

W roku 1936 redakcja "Pomiar" Wiadomości Polskiej Fabryki Wodomierzy i Gazomierzy zwróciła się do kilku przedstawicieli zakładów wodociągowych w sprawie wyrażenia ich poglądów na temat stosowanych w ich konkretnych przedsiębiorstwach wodomierzy.

Odpowiedzi dotyczyły różnych dziedzin a niektóre problemy minionego wieku pozostały aktualne do dziś.

Dzisiaj po blisko 80 latach chcemy przeprowadzić kolejne takie badanie, dokonać bilansu i podsumowania historii gospodarki wodomierzowej w Polsce.

Pragniemy zwrócić się do Zakładów Wodociągowych  z pięcioma pytaniami i wspólnie spojrzeć na aktualne problemy jakie stoją przed nimi.

 

 

Patronat medialny nad Ankietą objął portal wodkaneko.pl oraz budownictwo.org

Nasze działania są wspierane przez Polski Ślad polskislad.pl oraz Agape.

 


 

Partnerzy medialni: